Ik heb Yvette leren kennen als een sterke en loyale ondersteuner bij de migratie van de bestaande ICT provider naar een nieuwe provider. Komende uit het algemeen management heeft zij zich snel ingewerkt in de wereld van ICT management. Yvette werkte vaak zelfstandig en waar nodig in nauw overleg en zorgvuldige samenwerking. Zij heeft daarbij bergen verzet, en bleek een uitstekende partner om lastige klussen mee te klaren. De stelling “Met humor worden de lastigste targets haalbaar” blijkt prima te passen bij de werkwijze van Yvette.

Ir. Menno Schrakamp
ICT Interim manager/adviseur Mediflexx

 

Yvette heeft verschillende projecten en events voor mij georganiseerd. Altijd in detail voorbereid en strak geregisseerd. Hierdoor kon snel en adequaat gereageerd worden op onverwachte zaken, waardoor de deadline nooit in gevaar kwam. Dit alles met tomeloze energie en een positieve drive. Yvette is een ontzorger van grote klasse die ik het organiseren van belangrijke projecten en events zonder aarzeling toevertrouw.

Jack van Hoof, PhD
Directeur Vinçotte Nederland

 

CARe Schadeservice is een platte organisatie met een 50 tal vestigingsmanagers in het gehele land. Alle managers rapporteerden direct aan de Algemeen Directeur. Maandelijkse managers vergaderingen en de 200 bezoeken die ik jaarlijks op locatie bracht, werden op een excellente wijze door Yvette voorbereid en opgevolgd. Waardoor zij de vertrouwenspersoon werd van de mensen in het land. Tezamen met de evenementen en diverse klanten activiteiten wist zij CARe kleur te geven.

Harde werker met het hart op de goede plaats.

Hugo Pietersz
Algemeen Directeur CARe Schadeservice B.V.
myTop support